Відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії

Розташоване: хірургічний корпус, 4 поверх.
Завідуючий відділенням: Арутін Володимир Володимирович.
Тел. кабінету завідуючого: (044-94) 4-90-27.

Відділення анестезіології та ІТ №1 розрахована на 6 ліжок, має 14,5 ставок лікарів анестезіологів, повністю укомплектовано лікарями анестезіологами та середнім медичним персоналом. 5 лікарів – анестезіологів мають вищу кваліфікаційну категорію, 9 медсестер також мають вищу категорію.

Основними завданнями відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії є:
1.Здійснення комплексу заходів щодо підготовки і проведення загальної та регіональної анестезії при операціях, діагностичних і лікувальних процедурах.
2.Здійснення комплексу заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушених функцій життєво важливих органів і систем, які виникли в наслідок захворювань, травм, оперативних втручань та інших причин.
3.Забезпечення цілодобової лікувально-консультативної допомоги.
4.Підвищення рівня теоретичних знань, навчання медичного персоналу та різних груп населення з питань практичних навичок у питаннях реанімації.

За 2011 рік в Броварській лікарні проведено 12725 оперативних втручань, з них 2144 під загальним і регіональним знеболюванням. На ліжках відділення за 2011 рік проліковано 562 хворих. Летальність становила 18,5 %, що відповідає середньо обласному показнику.

За останні 2 роки значно покращилась матеріально-технічна база відділення. У відділенні замінені функціональні ліжка на сучасні електронні програмовані, багатофункціональні. Придбано новий сучасний пересувний рентген апарат. Біля кожного ліжка встановлено сучасний монітор, що дає можливість постійно контролювати всі важливі функції організму хворого. Понад 2 роки лікарі-анестезіологи проводять один із сучасних видів знеболення – низько поточну анестезію севораном на сучасних апаратах Leon. Проведено понад 1000 таких знеболень. Придбання апарату для вимірювання внутрішньочерепного тиску дало можливість значно покращити лікування хворих в післяопераційному періоді після видалення гематом. Значно покращилось лабораторне обстеження хворих завдяки впровадженню в роботу нової сучасної лабораторної апаратури.

Лікарі відділення постійно приймають участь у конгресах, симпозіумах, конференціях за фахом в Україні. Постійно підвищують свій професійний рівень. Так в роботі останнього конгресу лікарів-анестезіологів, що відбувся в м. Одесі, прийняло участь 5 лікарів нашого відділення.